Välkommen till din lokala annonstidning, nu även på nätet!

Annonspriser

Annonspriser 2014

Vi utkommer till alla hushåll och företag i Höörs,Hörbys och Eslövs kommun.
Vi lägger även ut MEGA INFO annonsguiden på strategiska platser.
Totalt blir den faktiska utgivningen cirka 32 500 exemplar.
Annonsmoduler för sida i A5 format.

Framsida (helsida)
6666:-kronor
 • 170 x 170 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Framsida (halvsida)
4166:-kronor
 • stående - 85 x 170 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Framsida (halvsida)
3999:-kronor
 • ligande - 170 x 85 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Sista sidan (helsida)
5555:-kronor
 • 170 x 210 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt


 

 

Sista sidan (halvsida)
2846:-kronor
 • stående - 85 x 210 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Sista sidan (halvsida)
2833:-kronor
 • ligande - 170 x 105 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Helsida
3999:-kronor
 • 170 x 200 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
2 helsidor i följd
7270:-kronor
 • 340 x 200 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt


 

 

Halvsida (stående)
2039:-kronor
 • 85 x 200 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Halvsida (liggande)
2029:-kronor
 • 170 x 100 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
1/3-dels sida (ligande)
1599:-kronor
 • 170 x 65 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
1/4-dels sida
1249:-kronor
 • 80 x 100 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt


 

 

1/6-dels sida
866:-kronor
 • 85 x 65 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
1/8-dels sida
674:-kronor
 • 80 x 50 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
Helsida i mitten
4444:-kronor
 • 170 x 200 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt
2 Helsidor i mitten
8080:-kronor
 • 340 x 200 mm
 • 6 annonser – 5 % rabatt
 • 12 annonser – 10% rabatt


Reklamskatt 8% och moms 25% tillkommer.
FÖR SÄKER ANNONSERING,FÖRBOKA UTRYMME I GOD TID !

I annonspriserna ingår även publicering på

www.megainfo.se.


Vill Du annonsera?
Hör gärna av Dig i god tid för att boka plats.
Med reservation för ändringar.


RADANNONS