Välkommen till din lokala annonstidning, nu även på nätet!

Turistinfo - Skånes Djurpark

Välkommen till nordens största djurpark för nordiska djur!

Historia

1948 tar friluftsentusiasterna bankdirektör Ernst C:son Herslow och konsul Allan Könsberg initiativet till att bygga ut den anrika Frostavallen med en djurpark. De bildar för ändamålet Stiftelsen Frostavallens Djurpark. Femton skånska företag skänker sammanlagt 100.000 kr. 1949 förvärvas fastigheten Väntinge 1:1 för djurparkens räkning. Stiftelsens stadgar fastställs av länsstyrelsen i Malmöhus län. Styrelsen består av 28 (!) personer.
1950 anländer Djurparkens första djur. Det är älgen "Lulle" och två rådjur som släpps i ett åtta tunnland stort provisorisk hägn. Konsul Allan Könsberg fungerar som parkens intendent.
1951 blir Gunnar Svensson den första djurvårdaren på heltid och parken har då 26 djur.
1952 blir arbetet med djurparkens yttre inhägnad klart. Dessutom byggs bl a det första björnhägnet och tre unga björnar från Skansen införskaffas. Stiftelsens ordförande, landshövding Allan Vought, håller invigningstalet när djurparken öppnar för allmänheten den 8 juni. En biljettförsäljare, två djurvårdare samt två grovarbetare får fast anställning. Stiftelsens namn ändras från Frostavallens Djurpark till Skånes Djurpark. 54.100 besökare noteras första året.
De närmaste åren arbetar man intensivt med att utöka djurparken. Nya hägn byggs och nya djur införskaffas efter hand. Parkeringsplats iordningställs och utökas och djurparkens vägnät byggs ut och förbättras så man kan köra med bil i hela parken. Nya vattentäkter borras. Ett kronhjortshuvud är parkens logotyp.
1956 anställs en intendent, major Björn Hamilton.
1957 byggs en servering och en souvenirbod.
1958 utökar man entrén vid Väntinge till två biljettluckor och parkering för 200 bilar. Ett särskilt personalrum inrättas.
1959 bygger man Skandinaviens största damm för säl och utter. Detta år kommer 163.597 besökare, varav 11.894 skolelever.
1960 utkommer boken "Våra djur" författad av Lars Holmberg och med foton av Sven Gillsäter. BBC spelar in en halvtimmeslång film om djurparken som ingår i en serie med filmer från djurparker runt om i världen.
1965 arrenderar man ut parkeringen och souvenirförsäljningen. Fler hägn byggs och fler djur införskaffas, man renoverar boningshusen i Väntinge och på grannfastigheten, kallad Djurgården.
1966 föreslår Stiftelsen till Statens Naturvårdsnämnd att man upprättar en avelsstation för svensk kronhjort på Djurgården vilket mottas positivt.
1967 flyttas den samfälliga vägen som går genom Djurgården så att området kan inhägnas och under sista delen av 60-talet fortskrider arbetet med att förnya och förbättra djurparkens hägn och byggnader och nya djur anländer efterhand.
1969 har djurparken 141.833 besökare varav 26.227 skolelever.
1972 öppnas kronhjortsreservatet där man kör in med bil. Intresset är stort och 1973 passerar 1.200 bilar genom reservatet.
Publiktillströmningen minskar dock till 129 430 personer. Björn Hamilton slutar och efterträds 1973 av Gösta Thestrup.
1976 gör man en utredning i samarbete med Malmöhus läns landsting och Malmö kommun för att öka det allmännas intresse för och ekonomiska engagemang i djurparken för att trygga dess framtid.
1977 är djurparkens ekonomi så dålig att i stort sett allt arbete med att bygga ut djurparken ligger nere. Djurparken får driftbidrag från landstingen i Malmöhus och Kristianstad län samt Malmö kommun på sammanlagt 200.000 kr. Under kommande år rekonstrueras stiftelsens ledning till att bestå av en styrelse med 16 ledamöter, under styrelsen ett verkställande utskott med 9 ledamöter och dessutom ett arbetsutskott med 5 ledamöter. Intendenttjänsten hålles vakant under 1978-80 och styrelsens arbetsutskott styr driften. Publik: 133 430 pers.
1979 beviljar Malmö kommun och Höörs kommun djurparken bidrag med sammanlagt 525.000 kr per år 1980-1984. Antal besökare blir 152.266 personer varav 26.465 skolelever. Man har 600 djur av 60 olika arter.
1981 samordnas administrationen med Frostavallen och ny chef blir Arne Axelsson. Av ekonomiska skäl läggs hjortreservatet ner och djuren flyttas in i djurparken.
Vattenrutschbana, minigolfbana och båtuthyrning i Vaxsjön sköts av arrendatorer och man anlägger nya lekplatser. Man startar projektet "Forntid i nutid" i samarbete med Malmö Museum, Lunds Universitet och Lärarhögskolan i Malmö. Det blir en rekonstruktion av en stenåldersboplats och en gravplats. "Stenåldersbyn" blir snabbt populär, främst bland skolgrupper. Publiken i övrigt sviker dock, årets siffra blir den sämsta sedan starten, 116 430 pers.
1985 invigs en trestjärnig camping vid Stenåldersbyn. Ett servicehus och ett vandrarhem i grottliknande miljö, Grottbyn, byggs. Publiksiffran stiger till 162 380. Man bygger om lodjurshägnet 1987 och bygger ny kiosk och restaurang vid Björnberget. Lars-Henrik Bäckström blir ny intendent –87 efter Axelsson. 1988 arrenderas camping, Grottby och Stenåldersby ut. Alla vägar i djurparken asfalteras. 1989 byggs ett nytt utterhägn för att djurparken ska kunna gå med i Rädda Uttern-projektet. Antal besökare i djurparken under året är 139.835 st.
1989 kompletteras styrelsens sedan tidigare fyra självskrivna ledamöterna med ytterligare en, nämligen kommunfullmäktiges ordförande i Malmö stad. De valda ledamöterna minskas till åtta, vilka nomineras två vardera av de fyra huvudmännen som är M-läns och L-läns landsting, Malmö stad och Höörs kommun. Dessutom kompletteras styrelsen med en personalrepresentant.
1990 blir Lars-Erik Nygren ny intendent och en ny utredning angående djurparkens framtida behov av investeringar och bidrag startar. En konsult i marknadsföring anlitas, parken får en ny logotyp i form av en igelkott. Souvenirshopen byggs om, utökas och drivs i egen regi. En storkvoljär byggs och djurparken går med i projektet Stork i Skåne som syftar till att storken åter ska häcka i Skåne. Familje- och företagsarrangemangen ökar och publiksiffrorna stiger åter uppåt.
1992 blir parken medlem i SDF och en ny djurbok produceras. Man anordnar fototävlingar, terränglopp, djurdop mm och parken utses av Aftonbladet till Sveriges bästa djurpark 1993. I parken fanns nu ca 500 djur av att 60-tal arter, varav ett 15-tal husdjursraser. Parken blir medlem i EAZA och får sin nuvarande logotyp.
1995 tillträder Staffan Åkeby som djurparkschef. Parken utses av tidningen Land som nummer två bland Sveriges bästa djurparker. En fördjupad studie av vilka som är parkens besökare genomförs. En skoltidning för Skånes skolbarn produceras. Staketet runt varghägnet byts ut. Ett begagnat fryshus monteras bakom foderköket. Souvenirshoppen byggs om. Omsättningen uppgår till 8,7 Mkr och bidragen från huvudmännen uppgår till 2,5 Mkr. Nya stadgar antas som anpassas till den nya lagen för stiftelser.
1996 byggs ett garage och en rovdjurskarantän. Svenska Djurparksföreningen SDF genomför revision av alla medlemsparker. Tidningen Land utser landets bästa djurparker och Skånes Djurpark kommer åter igen på andra plats. En satsning på skolor genomförs och lärarutbildning startas. Ett friflygande storkpar börjar häcka på storkhägnets tak. Kammarkollegiet antar de nya stadgarna. Skånes två län slås samman till ett län vid årsslutet och styrelsen minskar från 13 till 12 ledamöter när ett län och en landshövding försvinner.
1997 anordnas SDF:s konferens tillsammans med Malmö Naturmuseum i Malmö och på Frostavallen. Fortbildningsdagar för lärare startar. Ny djurart blir europeisk vildkatt. Ett mårdhägn och ett hägn för tornuggla byggs. Det föds en brun och två vita björnungar och björnhanen Luke byts mot den vildfödde Dundret. Ett terrarium för nordiska kräldjur byggs upp i södra flygeln. Granskogen kring skogsfågelhägnen huggs ner och ett stort och gemensamt hägn byggs. Mangårdsbyggnaden målas om i en ursprunglig gul färg. Huvudintressenter i stiftelsen är fram till 31 oktober Malmöhus läns landsting, Kristianstads läns landsting, Höörs kommun och Malmö stad. Efter detta datum övertar Regionförbundet i Skåne de landstingskommunala arbetsuppgifterna fram till årsskiftet och Stiftelsens huvudintressenter blir Regionförbundet i Skåne och Höörs kommun.
1998 startar landstinget/Region Skåne ytterligare en utredning om bidraget till djurparken, denna gången med anledning av överklagan från Ystads Djurpark som inte beviljats bidrag. Nya hägn byggs för mård, vildkatt, kungsörn, skogsfågel och en utökning av lohägnet görs. I parken finns nu 630 djur av 82 arter, det högsta antalet hittills i djurparkens historia, och omsättningen stiger till 11 Mkr.
1999 beslutar under våren styrelsen för Region Skåne att utreda en avveckling av sitt engagemang i Skånes Djurpark. Men utredningen föreslår i september ett bibehållet stöd från Regionen till djurparken. Vid fullmäktiges sammanträde i december beslutas efter votering att Skånes Djurpark skall få fortsatt bidrag. I Skånes Djurpark finns nu ca 700 djur av 86 olika djurarter, varav 70 vilda arter och 16 svenska lantraser. Därmed är antalet arter/raser det högsta i djurparkens historia. Antalet tamdjursraser utökas med jerseyko och väneko. Den största nyheten är kungsörnen King som doneras till Djurparken av konstnären Dag Peterson, Fritsla. En ny stor voljär byggs åt King.
2000 passeras drömgränsen, 200 000 besökare och stadsmakterna sänker momsen på entréer till 6 %. Planering påbörjas för en ny entré med ett besökscentrum som skall stå färdigt till djurparkens 50-årsjubileum 2002. Det blir parkens största investering sedan uppbyggnaden och dominerar för närvarande all planering. Stödföreningen Skånes Djurparks Vänner bildas.
2001 invigs ett nytt kläckeri bakom gården. Nya hus och hägn för utter och bäver byggs.
2002 firas Djurparkens 50-årsjubileum hela året med höjdpunkten den 8 och 9 juni – exakt 50 år efter invigningen 1952. Den nya entrébyggnaden med lokaler för utställningar och föredrag samt en butik för souvenirer mm invigs. Den 400 kvm stora byggnaden blir den största, enskilda investeringen sedan parken byggdes och går lös på 7 Mkr. Campingen/Grottbyn säljs för 2 Mkr. En ny bok om djurparken producerades till jubileet. Den speglar parkens historia och utveckling till i dag.
Tillsammans med försäkringsbolaget Sveland instiftades ett naturvårdsstipendium på 25 000 kr som under fyra år delas ut för bevarande av nordiska djurarter. Nya hus och hägn byggs för vildsvin, dovhjort, myskoxe, kronhjort och visent. I parken finns över 850 djur av 92 olika arter.
2004 sätts nytt besökarrekord med 208 000 besökare. Omsättningen ökar till 17,4 Mkr och planeringen börjar för ett nytt bygge som skall innehålla personalutrymmen, kontor och foderhantering. Besöksparkeringen utökas och en minitraktorbana för barn byggs.
2005 byggs en ny efterlängtad mekanisk verkstad med fordonshall och snickeri.
2006 byggs Björnbergets Servering ut till det dubbla.
2007 sätts ett nytt publikrekord på hela 217 741 personer, det bästa sedan starten 1952! Rekryteringen av en ny djurparkschef påbörjas. Som ny nordisk djurart införlivas tvättbjörnen Molly med parkens djur. Denna nordamerikanska art finns numera naturligt i södra Danmark dit den har spritt sig från Tyskland. Ett nytt vasstak läggs på Väntingegårdens södra flygeln. Ett nytt smådjurshus byggs i skiftesverk och med vasstak i Färs och Frostahagen och den anrika Lilla Väntinge rivs. Vi tar bort den gamla björnhanen Dundret och får en vildfödd hane från Finland kallad Glok. Ett digitalt nyhetsbrev börjar produceras. Vänföreningen skänker 50 tkr till byggandet av ett nytt duvhökshägn.
2008 läggs nytt vasstak på bränneriet och på visthusboden. Ett nytt större vagnslider för balvagnar byggs och det gamla snickeriet rivs. Där börjar det nya foderhuset att byggas. I terrariet hålls grodutställningen Grodans År. Duvhöken i det nya duvhökshägnet dör och ett par tranor flyttas in i stället. Mufflonfår blir en helt ny djurart som finns vildlevande i Finland. Planering påbörjas för nya björn- och sälhägn.
Djurparken drabbas av flera inbrott och en omfattande säkerhetsutrustning installeras. Camilla Jönsson tillträder som ny djurparkschef i november. Vänföreningen skänker 60 tkr för installation av webbkamror mm. Publiksiffran för året blev 211 079 personer, vilket är den näst högsta publiksiffran i parkens historia.
För mer info: www.skanesdjurpark.se