Välkommen till din lokala annonstidning, nu även på nätet!

Utgivningsplan

Se vår utgivningsplan om när du måste lämna material och boka i tid !

Utgåva: 30/01

Annonsbokning senast: 10/01 kl.16

Utgåva: 27/02

Annonsbokning senast: 07/02 kl.16

Utgåva: 28/03

Annonsbokning senast: 14/03 kl.16

Utgåva: 29/04

Annonsbokning senast: 12/04 kl.16

Utgåva: 30/05

Annonsbokning senast: 10/05 kl.16

Utgåva: 28/06

Annonsbokning senast: 11/06 kl.16

Utgåva: 30/07

Annonsbokning senast: 12/07 kl.16

Utgåva: 30/08

Annonsbokning senast: 15/08 kl.16

Utgåva: 27/09

Annonsbokning senast: 11/09 kl.16

Utgåva: 29/10

Annonsbokning senast: 11/10 kl.16

Utgåva: 29/11

Annonsbokning senast: 15 /11 kl.16

Utgåva: 23/12

Annonsbokning senast: 06/12 kl.16

Hör gärna av Dig i god tid för att boka plats..